KINO - Centar za Kulturu, INovacija i Obrazovanje - izlazna

4%
Poštovani, poštovana,
ova anketa provodi se u sklopu projekta „K.IN.O. – Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje”. Istraživanjem se žele ispitati društveni doprinosi projekta „K.IN.O.“ iz percepcije lokalnog stanovništva kao i zadovoljstvo lokalnog stanovništva ovim projektom.

Anketa je namijenjena punoljetnim građanima i građankama na području od općine Bibinje do grada Biograda na Moru. Sudjelovanje u anketi u potpunosti je anonimno i dobrovoljno. Svi podaci skupljeni ovim putem koristit će se isključivo za potrebe projekta i ishoda vezanih uz njega. Ispunjavanje ankete traje desetak minuta. Zahvaljujemo na suradnji i Vašem vremenu!

Projekt „K.IN.O. - Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje“, s ukupnim proračunom od 2.099,720,06 HRK,sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 1.784.762,05 HRK, odnosno 85% bespovratnih sredstava, dok se ostalih 314.958,01 HRK odnosno 15% ukupnih bespovratnih sredstava, osigurava iz Državnog proračuna RH. Prijavljen je na poziv Kultura u centru – potpora razvoju javno – civilnog partnerstava u kulturi, nositelj je Udruga za kulturu i umjetnost “U Pokretu”, uz partnerstvo Općine Sv. Filip i Jakov i Zajednice udruga “Centar nezavisne kulture”, koja je ujedno i provoditelj projekta.Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta članova i zaposlenika OCD-ova i javnog sektora, u svrhu kreiranja zajedničkog modela sudioničkog upravljanja u kulturi i uključivanje građana u stvaranje većeg broja kulturnih i umjetničkih projekata u lokalnoj zajednici, uz paralelnu preobrazbu starog kina u Općini Sv. Filip i Jakov u K.IN.O. - Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje. 
Powered by QuestionPro